ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΩΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Θερμομοϋγρομόνωσης σε Κεκλιμένη Στέγη Σκυροδέματος με Πλωτά Κεραμίδια
Οι εργασίες Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης περιλαμβάνουν:

Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος που παρασκευάζεται με POLITERM BLU (ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα, με προσθήκη τσιμέντου κατά την παρασκευή του στο εργοτάξιο σε πυκνότητα: 200 ή 250 Kg/m³) ή POLIPLUS BLU (έτοιμοχρηστο ελαφροσκυρόδεμα σε πυκνότητα: 250 Kg/m³)  σε μέσο πάχος από 10 -18 cm, ανάλογα των απαιτήσεων της κλιματικής ζώνης. 
Αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι ελεύθερο διαλυτών, IDROPRIMER.
Θερμή κόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης. 
Εν συνεχεία τοποθετείται γεωύφασμα για προστασία της μεμβράνης.
Ακολουθεί η τοποθέτηση των κεραμιδιών.

 

Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

 

Υπερελαφρότητα Κατασκευής

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής, καθώς εξασφαλίζει Θερμομόνωση & Κλίσεις με ένα μόνο υλικό!

Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα.

Υψηλή Διαπνοή - Παθητικός Αερισμός.

Βέλτιστη εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας δομικού στοιχείου

Εξασφάλιση χαμηλότερου φορτίου έναντι άλλων εφαρμογών, καθόσον εξασφαλίζεται θερμομόνωση και κλίσεις με ένα υλικό.

Ενδείκνυται για βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Άφθαρτο στην υγρασία.