ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Α. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Για την απευθείας επικόλληση κεραμικών,πλακιδίων, μαρμάρου, γρανίτη ή φυσικών λίθων κλπ.


ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ "PIANO ZERO"(1)
ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ (2)
ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΦΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΦΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ LAMINATE
ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΠΥΛΩΤΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟ
10 ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΥΛΩΤΗ
11 ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
12 ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Β. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Για την απευθείας επικόλληση κεραμικών,πλακιδίων, μαρμάρου, γρανίτη ή φυσικών λίθων κλπ.


ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ (1)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ (2)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Γ. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Για την επικόλληση κεραμικών, πλακιδίων, μαρμάρου,γρανίτη, μοκέτας, ξύλου,laminate, linoleum ή φυσικών λίθων κλπ., πάνω σε εξομαλυντική τσιμεντοκονία μικρού πάχους εφαρμογής (3-5mm ή και μεγαλύτερου)


ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΚΟΝΙΑ

Δ. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Για την τοποθέτηση απλών τσιμεντοκονιαμάτων


ΥΠΟΣΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΥΠΟΣΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΛΑΣΠΗ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
8 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 

Ε. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Για ασφαλτοστρώσεις και διέλευση οχημάτων


ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΕ PARKING ΟΡΟΦΟΥ κλπ.

ΣΤ. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Για υπόστρωμα βιομηχανικών δαπέδων


ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (1)
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (2)

Ζ. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Για υπόστρωμα ηχομονωτικών δαπέδων


ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ & ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ ΚΟΝΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ