ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ PILOTIS

Α. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ TEKTOTERM

Για επίχριση δοκών & ορόφων σε πυλωτές με θερμομονωτικό σοβά
που έχει ως βάση τα σφαιρίδια διογκωμένης πολυστερίνης TEKTOTERM


ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ TEKTOTERMΒ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ECAP

Για επένδυση δοκών & ορόφων σε πυλωτές με προκατασκευασμένες
θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS


ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ EPS (ECAP-L)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ EPS ΓΡΑΦΗΤΟΥΧΟ (ECAP-GT)