Συχνές Ερωτήσεις

Εξυγίανση Οπλισμένου Σκυροδέματος

 

Το σκυρόδεμα παρουσιάζει προβλήματα φθοράς και διάβρωσης. Τι πρέπει να κάνω;

Η μόνη δυνατή επέμβαση είναι η εξυγίανση της δομής. Η πολυπλοκότητα των εργασιών εξυγίανσης εξαρτάται από την έκταση και το βάθος της διάβρωσης που έχει επέλθει και ανάλογα εκτελούνται εργασίες εξυγίανσης επιφανειακής αποκατάστασης όταν υφίστανται επιφανειακές φθορές κυρίως στις επικαλύψεις του οπλισμένου σκυροδέματος ή εργασίες δομικής αποκατάστασης όταν απαιτείται εξυγίανση μεγάλων τμημάτων σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορά. Αυτό πραγματοποιείται με μη συρρικνούμενα επισκευαστηκά κονιάματα μέσω μέτρου ελαστικότητας σε συνδυασμό με αντιδιαβρωτικά υλικά για τον οπλισμό του σκυροδέματος.

 

Επεμβάσεις Δομικής Συγκόλλησης Σκυροδέματος

 

Θέλω να συγκολλήσω παλιό με νέο σκυρόδεμα. Τι πρέπει να κάνω;

Η σύνδεση τμημάτων που έχουν υποστεί αποκόλληση ή νέων στοίχων σκυροδέματος πραγματοποιείται με την εφαρμογή δομικών συγκολλητικών υλικών, συνήθως με βάση εποξειδικές ρητίνες. Στις επεμβάσεις συγκόλλησης περιλαμβάνεται η εφαρμογή μιας στρώσης συγκολλητικού για τη συγκόλληση προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα σε διάφορα υποστρώματα (προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα με Θιξοτροπικά εποξειδικό συγκολλητικό) και οι εργασίες που σχετίζονται με τη διάστρωση ενισχυτικών πρόσφυσης για επάλληλες στρώσεις σκυροδέματος (νωπό σκυρόδεμα πάνω σε παλιό σκυρόδεμα με ρευστό εποξειδικό συγκολλητικό).

 

Δομική Ενίσχυση Σκυροδέματος

 

 Πώς μπορώ να ενισχύσω την στατικότητα μίας παλιάς κατασκευής;

Τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της φθοράς στην οποία υπόκεινται οι δομές, καθώς και τα προβλήματα δομικής ενίσχυσης καθιστούν απαραίτητη την αποκατάσταση ή/και τη βελτίωση της καταλληλότητας των δομικών στοιχείων. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, μερικές φορές είναι αναγκαίο να πραγματοποιούνται ορισμένες επεμβάσεις στις συγκεκριμένες κατασκευές με συστήματα που να βελτιώνουν την καταλληλότητα τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συγκόλληση χαλυβοελασματων (με ενέσιμη λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη - διαμορφωμένα χαλυβοελάσματα) ή 'μανδυών' (με θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό - επίπεδα χαλυβοελάσματα) κάτω και γύρω από τα δομικά στοιχεία.

 

Σταθεροποίηση Τοιχοποιίων

 Πότε πρέπει να προβεί κάποιος σε σταθεροποίηση τοιχοποιίας;

Οι επεμβάσεις σταθεροποίησης καθίστανται απαραίτητες όταν λόγω της φθοράς των υλικών επέρχεται απώλεια της εσωτερικής συνοχής, αποσάθρωση και ρηγματώσει, καθώς και σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο να γίνουν επεμβάσεις για τη σταθεροποίηση δομών που παρουσιάζουν κενά στο εσωτερικό τους, όπως για παράδειγμα στις ξηρολιθοδομές. Η σταθεροποίηση γίνεται με ένεση κατάλληλων συνδετικών υλικών τα οποία βελτιώνουν τη συνοχή μεταξύ των αποδιοργανωμένων και των υγιών τμημάτων, αυξάνοντας τη μηχανική αντοχή των υλικών και την αντοχή στους επιβαρυντικούς παράγοντες.

 

Επιδιόρθωση Ρωγμών Σκυροδέματος

 Πώς πραγματοποιείται η επιδιόρθωση ρωγμών που προκλήθηκαν από χτυπήματα, υπερφορτώσεις, κλπ;

 Η επιδιόρθωση των ρωγμών σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα ή στις τσιμεντοκονίες, πρέπει να εκτελείται με τρόπο που να αποκαθιστάται η δομική συνεχεία κάθε στοιχείου. Στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνται προϊόντα, κατά κανόνα με ένεση ή έγχυση, τα οποία διασφαλίζουν μια μονολιθική πρόσφυση μεταξύ των δυο αποδιοργανωμένων τμημάτων και καθ' όλο το βάθος της ρωγμής σε δοκούς, κολώνες, πλάκες σκυροδέματος και βιομηχανικά δάπεδα.

 

Επιχρίσματα

 Ο βορινός τοίχος παρουσιάζει μούχλα, τι πρέπει να κάνω;

Η θερμική απώλεια στις κατοικίες, τα γραφεία και τα βιομηχανικά κτίρια είναι ένα γνωστό πρόβλημα, όλο και περισσότερο επίκαιρο. Η έλλειψη θερμομόνωσης συχνά οδηγεί σε συμπύκνωση υδρατμών και αυτή με την σειρά της στη δημιουργία μούχλας. Μια από τις τεχνικές μόνωσης για τον περιορισμό της θερμικής απώλειας είναι το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με την επίχριση των επιφανειών με θερμομονωτικά κονιάματα.

 

Πώς να μονώσω την εξωτερική τοιχοποιία μου;

Σήμερα η χρήση δομικών μπλόκ από κυψελωτό σκυρόδεμα ή θερμομονωτικών τούβλων γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά του κυψελωτου σκυροδέματος εκτιμούνται ιδιαίτερα όντας πρακτικό στη χρήση, ελαφρύ και με άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες. Η τοποθέτηση και το φινίρισμα της επιφάνειας τους πρέπει να πραγματοποιείται με ειδικά θερμομονωτικά κονιάματα και με τρόπο που να διασφαλίζεται τέλεια πρόσφυση μεταξύ των διάφορων αλληλοσυνδεόμενων στοιχείων, υψηλή αντοχή και εύκολη εφαρμογή.

 

Πώς επιλέγω το είδος του σοβά που θα χρησιμοποιήσω;

Το επίχρισμα χρησιμεύει για την προστασία και το τελικό φινίρισμα της επιφάνειας στοιχείων τοιχοποιίας και σκυροδέματος. Κατά κανόνα εφαρμόζεται με επιμέρους στρώσης κονιάματος σε διαφορετικές φάσεις εργασίας. Τα επιχρίσματα αποτελούνται από ένα μίγμα συνδετικού υλικού και από λεπτόκοκκο αδρανή, αναμεμιγμένα με νερό και ενδεχομένως με την προσθήκη προσθέτων υλικών σε μικρές ποσότητες που βελτιώνουν τις επιδόσεις. Τα συστήματα που προσφέρουν ταυτόχρονα θερμομονωτικές και πυροπροστατευτικές ιδιότητες υπερέχουν των κοινών.

 

Επεμβάσεις Διακόσμησης Επιφανειών

 Ποια επέμβαση αποκατάστασης και επαναχρωματισμού πρέπει να ακολουθήσω για μία παλιά κατασκευή;


Το σύστημα που προτείνεται περιλαμβάνει τη χρήση συγκεκριμένων προϊόντων ανάλογα με την επέμβαση που θα πραγματοποιηθεί, τα οποία διασφαλίζουν την αντοχή και την ακεραιότητα της κατασκευής, είτε πρόκειται για τούβλα, σκυρόδεμα, είτε για επίχρισμα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση άχρωμων υλικών εμποτισμού, προστατευτικών και διακοσμητικών προϊόντων με βάση πυριτικά άλατα ή ακρυλικές ρητίνες, κ.λ.π.

 

Θέλω να κατασκευάσω ένα δάπεδο, ποια διαδικασία ενδείκνυται;


Προέχει το γέμισμα και η εξομάλυνση του δαπέδου με κατάλληλα κονιάματα. Είναι μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για το φινίρισμα των επιφανειών από σκυρόδεμα ή και μεταλλικών επιφανειών (πατάρια). Με την εξομάλυνση καλύπτονται οι ατέλειες στις επιφάνειες, πριν από την τοποθέτηση κεραμικών, ξύλινων επιστρώσεων, μοκετών, κτλ. Συνήθως χρησιμοποιούνται εκαφροσκυροδέματα, κυψελωτά κονιοδέματα γιατί δεν επιβαρύνουν με το βάρος τους τα φορτία της πλάκας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν θερμομόνωση.

 

Εξομάλυνση Επιφανειών Δαπέδων 

Τι πρέπει να λάβω υπόψη για την αποκατάσταση δεξαμενών όπου συλλέγονται υγρά με διαβρωτική δράση;


Δεξαμενές που υπόκεινται σε ισχυρή διαβρωτική δράση χημικών ουσιών, πρέπει να προστατεύονται με εποξειδικές ρητίνες. Η επιλογή του είδους της ρητίνης γίνεται με βάση το είδος του διαβρωτικού. Πρέπει να προηγείται εξυγίανση (χημικός καθαρισμός) και εξομάλυνση (τρίψιμο και επισκευή). Πριν την επίστρωση με την ρητίνη γίνεται προεπάλειψη με τσιμεντοειδές στεγανωτικό. Νέες δεξαμενές πρέπει να κατασκευάζονται με την χρήση στεγανωτικών σκυροδέματος.Τι πρέπει να λάβω υπόψη για την αποκατάσταση βιομηχανικών δαπέδων:

Δάπεδα από σκυρόδεμα που υπόκεινται σε ισχυρή διαβρωτική δράση χημικών ουσιών, σε κυκλοφοριακή κίνηση τροχοφόρων οχημάτων πρέπει να προστατεύονται με εποξειδικές ρητίνες. Πριν την επίστρωση με την ρητίνη πρέπει να προηγείται εξυγίανση (χημικός καθαρισμός) και εξομάλυνση (τρίψιμο και επισκευή).

 

Ειδικές Επεμβάσεις - Αποκατάσταση Σκυροδέματος

Θέλω να στεγανοποιήσω την παλιά ταράτσα, τι προεργασία απαιτείται;

 Σε κάθε περίπτωση πριν την στεγανοποίηση θα πρέπει να ελεγχθούν οι κλίσεις του δώματος. Όταν δεν είναι μεγαλύτερες από 2% θα πρέπει να προηγηθεί τοποθέτηση ελαφροσκυροδέματος που θα εξασφαλίσει κατάλληλες κλίσεις για την ταχεία απορροή των όμβριων υδάτων. Επίσης πιθανή είναι η αλλαγή παλαιών υδρορροών ή και η προσθήκη επιπλέον εάν αυτές δεν είναι σε καλή κατάσταση ή δεν επαρκούν.


Ποια υλικά πρέπει να χρησιμοποιήσω για να στεγανοποιήσω;

Η χρήση στεγανωτικού υλικού έχει να κάνει με το τμήμα που πρόκειται να στεγανοποιηθεί, ενδεικτικά αναφέρονται μερικές λύσεις:

* Τοιχία υπογείου: τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό ή ασφαλτικό γαλάκτωμα σε συνδυασμό με αποστραγγιστικές μεμβράνες.
* Μπαλκόνια και ταράτσες: ασφαλτικές ή άλλες μεμβράνες
* Μεταλλικές οροφές: ασφαλτικές ή άλλες μεμβράνες σε συνδυασμό με την διάστρωση ελαφροσκυροδέματος.
* Κεραμοσκεπές: Μεμβράνες κεραμοσκεπών.
* Πισίνες: τσιμεντοειδή στεγανωτικά δύο συστατικών σε συνδυασμό με κόλληση πλακιδίων και εποξειδικό στόκο ή απλή εποξειδική βαφή.
* Δεξαμενές πόσιμου νερού: ειδικά τσιμεντοειδή στεγανωτικά.
* Κελάρια, τάφροι ανελκυστήρων και υπόγεια με διαρροές: τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό σε συνδυασμό με ταχύπηκτα επισκευαστηκά κονιάματα.
* Τοίχοι και δάπεδα λουτρών, ντους, κουζίνες και πάγκοι εργασίας: ακρυλική επίστρωση πριν από την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων.

Ποια τμήματα των κατασκευών πρέπει να στεγανοποιούνται;
Ορισμένα τμήματα των κτιρίων κατοικίας ή των βιομηχανικών κτιρίων όπως τοίχοι θεμελίωσης, υπόγεια, μπαλκόνια, δεξαμενές, μπανιέρες και πισίνες θα πρέπει υποχρεωτικά να στεγανοποιούνται ώστε να αποφεύγεται η ταχεία διάβρωση που μπορεί να προκληθεί λόγω της συνεχούς διείσδυσης του νερού, επιτρέποντας στους χρηστές την πλήρη αξιοποίηση και χρήση της κατασκευής που διαθέτουν.

 

Στεγανοποίηση

Θέλω να στεγανοποιήσω την παλιά ταράτσα, τι προεργασία απαιτείται;

Σε κάθε περίπτωση πριν την στεγανοποίηση θα πρέπει να ελεγχθούν οι κλίσεις του δώματος. Όταν δεν είναι μεγαλύτερες από 2% θα πρέπει να προηγηθεί τοποθέτηση ελαφροσκυροδέματος που θα εξασφαλίσει κατάλληλες κλίσεις για την ταχεία απορροή των όμβριων υδάτων. Επίσης πιθανή είναι η αλλαγή παλαιών υδρορροών ή και η προσθήκη επιπλέον εάν αυτές δεν είναι σε καλή κατάσταση ή δεν επαρκούν.Ποια υλικά πρέπει να χρησιμοποιήσω για να στεγανοποιήσω;


Η χρήση στεγανωτικού υλικού έχει να κάνει με το τμήμα που πρόκειται να στεγανοποιηθεί, ενδεικτικά αναφέρονται μερικές λύσεις:

* Τοιχία υπογείου: τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό ή ασφαλτικό γαλάκτωμα σε συνδυασμό με αποστραγγιστικές μεμβράνες.
* Μπαλκόνια και ταράτσες: ασφαλτικές ή άλλες μεμβράνες
* Μεταλλικές οροφές: ασφαλτικές ή άλλες μεμβράνες σε συνδυασμό με την διάστρωση ελαφροσκυροδέματος.
* Κεραμοσκεπές: Μεμβράνες κεραμοσκεπών.
* Πισίνες: τσιμεντοειδή στεγανωτικά δύο συστατικών σε συνδυασμό με κόλληση πλακιδίων και εποξειδικό στόκο ή απλή εποξειδική βαφή.
* Δεξαμενές πόσιμου νερού: ειδικά τσιμεντοειδή στεγανωτικά.
* Κελάρια, τάφροι ανελκυστήρων και υπόγεια με διαρροές: τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό σε συνδυασμό με ταχύπηκτα επισκευαστηκά κονιάματα.
* Τοίχοι και δάπεδα λουτρών, ντους, κουζίνες και πάγκοι εργασίας: ακρυλική επίστρωση πριν από την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων

Ποια τμήματα των κατασκευών πρέπει να στεγανοποιούνται;
Ορισμένα τμήματα των κτιρίων κατοικίας ή των βιομηχανικών κτιρίων όπως τοίχοι θεμελίωσης, υπόγεια, μπαλκόνια, δεξαμενές, μπανιέρες και πισίνες θα πρέπει υποχρεωτικά να στεγανοποιούνται ώστε να αποφεύγεται η ταχεία διάβρωση που μπορεί να προκληθεί λόγω της συνεχούς διείσδυσης του νερού, επιτρέποντας στους χρηστές την πλήρη αξιοποίηση και χρήση της κατασκευής που διαθέτουν.

Θερμομόνωση - Πυροπροστασία

Πώς μπορώ να κατασκευάσω πυροδιαμερίσματα;


Η χρήση ειδικών πυράντοχων - θερμομονωτικών σοβάδων εξασφαλίζει παθητική πυροπροστασία σε κατοικίες, κτίρια γραφείων, σχολεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, καθώς και σε μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια.

Πώς να θερμομονώσω τους τοίχους;


Η θερμομόνωση της τοιχοποιίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση ειδικού θερμομονωτικού σοβά σε συνδυασμό με θερμομονωτικά τούβλα. Η μέθοδος προσφέρει πλήρη εξάλειψη των θερμογεφυρών και μείωση του συνολικού πάχους της τοιχοποιίας

Πώς να θερμομονώσω την ταράτσα;


Η θερμομόνωση του δώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την δημιουργία κλίσεων πριν την τοποθέτηση της στεγανοποίησης με την διάστρωση ελαφροσκυροδέματος. Η μέθοδος αυτή βρίσκει εφαρμογή και στις οροφές μεταλλικών κατασκευών.

 

Ηχομόνωση


Πώς μπορώ να ηχομονώσω δύο γειτονικούς χώρους;


Για την ηχομόνωση μεταξύ δύο γειτονικών χώρων χρησιμοποιείται ως πλήρωση στα ενδιάμεσα χωρίσματα (γυψοσανίδα ή διπλή τοιχοποιία) ειδικό ηχοαπορροφητικό υλικό. Όφελος επίσης έχουμε και όταν χρησιμοποιούμε ελαφρούς σοβάδες με βάση την πολυστερίνη.

Πώς μπορώ να ηχομονώσω το δάπεδο μεταξύ δύο ορόφων;


Οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις στα κτίρια (κατοικίες, νοσοκομεία, κέντρα διασκέδασης, κτλ.) επιβάλουν κατασκευαστικές λύσεις που μεταξύ άλλων οφείλουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ηχομόνωσης από θορύβου που μεταφέρονται εύκολα μέσω των δομικών στοιχείων. Σε δάπεδα μεταξύ ορόφων το πρόβλημα του κτυπογενούς ήχου επιλύεται με την κατασκευή πλωτού δαπέδου με ενδιάμεση στρώση από φύλλο εξηλασμένου πολυαιθυλενίου. Το εξηλασμένο πολυαιθυλένιο χρησιμοποιείται τόσο για ξύλινα δάπεδα όσο και για δάπεδα πλακιδίων και μαρμάρων.

 

Εξυγίανση Επικαλύψεων από Πλάκες Αμιαντοτσιμέντου

Πώς πρέπει να αδρανοποιήσω τις πλάκες οροφής από αμιαντοτσιμέντο;


Το αμιαντοτσιμέντο ήταν κάποτε ένα από τα πιο διαδεδομένα υλικά στην οικοδομική, λόγω των χαρακτηριστικών του: ελαφρύ, ανθεκτικό στο νερό, οικονομικό και εύκολο στην εφαρμογή του. Σήμερα όμως, ο αμίαντος έχει χαρακτηριστεί ως καρκινογόνο υλικό και ιδιαίτερα επικίνδυνο όταν εισπνέονται οι ίνες που αποδεσμεύονται στον αέρα λόγω φθοράς του υλικού. Οι ίνες αμιάντου όταν είναι διασκορπισμένες στον αέρα είναι από τα πιο επικίνδυνα εισπνεόμενα σωματίδια που υπάρχουν. Η αδρανοποίηση των ινών γίνεται με επικάλυψη των πλακών οροφής αμιεντοτσιμέντου με ελαφροσκυροδέματα (χωρίς να είναι απαραίτητη η απομάκρυνση των πλακών), ακολουθεί στεγανοποίηση του ελαφροσκυροδέματος.

 

Σύστημα ΑΝΤΙ-ΓΚΡΑΦΙΤΙ


Πώς μπορώ να αποφύγω το δυσάρεστο πρόβλημα των γκράφιτι;


Όταν λέμε γκράφιτι (graffiti) συνήθως εννοούμε όλες τις τοιχογραφίες, κατά πολλούς "βανδαλισμό", που γίνονται με την τεχνική των σπρέι, μαρκαδόρων, βερνικιών απαλειφόμενων με πινέλο ή ρόλο, κραγιονιών παστέλ κ.λ.π., ασχημίζοντας τα κτίρια της πόλης μας τόσο σε εξωτερικούς χώρους όσο και σε εσωτερικούς χώρους οι οποίοι είναι ανοιχτοί στο κοινό. Η τεχνική "αντί-γκράφιτι" περιλαμβάνει ένα σύστημα καθαρισμού των γκράφιτι ή τη χρήση ενός προστατευτικού προϊόντος, αδιαπέραστου από σπρέι-βερνίκια, μαρκαδόρους κλπ., που προστατεύει τις επιφάνειες.

Ελαστική Σφράγιση - Στεγανοποίηση
Πώς να σφραγίσω αρμούς διαστολής;


Ο υπολογισμός των διαστάσεων λύνεται σε σχεδιαστικό επίπεδο, ενώ η επιλογή του προϊόντος και η μεθοδολογία σφράγισης απαιτεί ειδικά υλικά. Η σφράγιση των αρμών πρέπει να γίνεται ακολουθώντας τον παρακάτω κανόνα: 0,5 cm πλάτος αρμού < 1 cm : βάθος σφράγισης ίσο με το πλάτος 1 cm πλάτος αρμού < 3 cm: βάθος σφράγισης ίσο με το ½ του πλάτους πλάτος αρμού 3 cm: η σφράγιση των αρμών δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με ελαστικά προϊόντα, αλλά ειδικά προϊόντα και ταινίες.


Πώς μπορώ να επιτύχω ταυτόχρονα ελαστική σφράγιση & στεγανοποίηση σε περιπτώσεις διέλευσης καλωδίων;


Οι σωλήνες, καλωδιώσεις που διέρχονται μέσα από δεξαμενές νερού είναι απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία και αποτελoύν το αδύνατο σημείο πολλών κατασκευών, όπου συγκεντρώνονται οι μεγαλύτερες φορτίσεις. Οι σφραγίσεις με εσφαλμένα συστήματα, σύντομα παρουσιάζουν λειτουργικά προβλήματα. Η επιλογή του προϊόντος και η μεθοδολογία σφράγισης απαιτεί ειδικά υλικά (STOPAQ).

Αγκύρωση Ακριβείας
Πώς γίνεται η στερέωση μηχανών και μεταλλικών στοιχείων σε κάθετες επιφάνειες;


Η αγκύρωση των μηχανών, των μεταλλικών στοιχείων και των στηριγμάτων απαιτεί ειδικά προϊόντα τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν την απουσία συρρίκνωσης και την υψηλή πρόσφυση μεταξύ των ράβδων αγκύρωσης και της τσιμεντένιας θεμελίωσης. Πραγματοποιείται με την σφράγιση με θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό (το μέγεθος της οπής πρέπει να είναι περίπου 4 mm μεγαλύτερο από τη διάμετρο της ράβδου που πρόκειται να αγκυρωθεί).


Πώς γίνεται η στερέωση μηχανών και μεταλλικών στοιχείων σε οριζόντιες επιφάνειες;


Η αγκύρωση των μηχανών, των μεταλλικών στοιχείων και των στηριγμάτων απαιτεί ειδικά προϊόντα τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν την απουσία συρρίκνωσης και την υψηλή πρόσφυση μεταξύ των ράβδων αγκύρωσης και της τσιμεντένιας θεμελίωσης. Πραγματοποιείται με την έγχυση μη συρρικνούμενου τσιμεντοειδούς κονιάματος υψηλής ρευστότητας (το μέγεθος της οπής είναι δύο φορές η διάμετρος της προς αγκύρωση ράβδου) ή με την έγχυση εποξειδικής ρητίνης ρευστότητας (το μέγεθος της οπής πρέπει να είναι περίπου 2-4 mm μεγαλύτερο από τη διάμετρο της ράβδου που πρόκειται να αγκυρωθεί).

 

Γρήγορη Στερέωση


Τι είδους υλικά είναι κατάλληλα για γρήγορες στερεώσεις;


Η γρήγορη στερέωση των κοχλιών θεμελίωσης, των σωληνώσεων, των ερμαρίων και περιβλημάτων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και των ψευδοκασών σε υπόστρωμα σκυροδέματος ή τοιχοποιίας εφαρμόζεται όλο και πιο συχνά στην οικοδομική. Στο παρελθόν αυτές οι εργασίες πραγματοποιούνταν με τη χρήση γύψου το οποίο μπορεί χημικά να αντιδράσει όταν έρχεται σε επαφή με τσιμεντοειδή υλικά, προκαλώντας σημαντική διαστολή λόγω της διαμόρφωσης του ετριγκίτη. Για να πραγματοποιηθούν αυτές οι εργασίες σήμερα υπάρχουν ειδικά τσιμεντοειδή προϊόντα υπερταχείας πήξης και σκλήρυνσης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή δομών χωρίς να παρουσιάζονται τα προβλήματα που προκαλεί ο γύψος.

 

Σκυροδετήσεις


Πόσο σημαντική είναι η επιλογή του είδους του λαδιού για τους ξυλότυπους;
Η χρήση καμένων λαδιών στους ξυλότυπους εκτός από την καταστροφή των ξύλων δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην πρόσφυση τόσο των στεγανωτικών κονιαμάτων όσο και των σοβάδων. Για τον λόγω αυτό έχουν αναπτυχθεί ειδικά λάδια.

Πώς μπορώ να προστατέψω το σκυρόδεμα από τον παγετό κατά τους χειμερινούς μήνες;


Σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες ή έντονη πτώση της θερμοκρασίας μετά την σκυροδέτηση κατά την διάρκεια της νύχτας μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση των μηχανικών αντοχών του. Για το λόγο αυτό είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικού αντιπαγωτικού.

Πώς μπορώ να προστατέψω το σκυρόδεμα από την έντονη απώλεια υγρασίας λόγω εξάτμισης το καλοκαίρι;
Οι επιφάνειες από σκυρόδεμα πρέπει να προστατεύονται από την ταχεία εξάτμιση του νερού η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ρωγμές στην επιφάνεια λόγω των πλαστικών συρρικνώσεων. Μια αποτελεσματική και σύντομη μέθοδος προστασίας αποτελεί η χρήση βοηθητικών ωρίμανσης που μετά τον ψεκασμό επί του νωπού σκυροδέματος δημιουργούν μια ομοιόμορφη μεμβράνη. Η μεμβράνη αυτή είναι διαπερατή από νερό και υγρασία.

Πώς θα αποφύγω μελλοντική διείσδυση νερού από το σημείο συμβολής μεταξύ δαπέδου και τοιχίου;


Συνήθως το αδύναμο σημείο σε μια κατασκευή η οποία πρέπει να στεγανοποιηθεί, είναι ο αρμός διακοπής εργασίας που υπάρχει μεταξύ του δαπέδου και των τοιχωμάτων γιατί δεν υπάρχει συνεχεία μεταξύ των δυο στρώσεων. Ένα γρήγορο και εύχρηστο σύστημα μπορεί να είναι η τοποθέτηση υδρο-διογκούμενης ελαστικής ταινίας στην περίμετρο του δαπέδου πριν την διάστρωση του σκυροδέματος των τοιχίων.

Πώς μπορώ να αυξήσω της μηχανικές αντοχές τους σκυροδέματος και την στεγανότητα του;


Η αύξηση των αντοχών και της στεγανότητας του σκυροδέματος επιτυγχάνεται με την μείωση της περιεκτικότητας του σε νερό. Επειδή η μείωση της περιεκτικότητας σε νερό μπορεί να μειώσει την αντλισημότητα του, μπορεί πριν την διάστρωση του σκυροδέματος να χρησιμοποιηθεί ρευστοποιητής που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αντλισημότητας του σκυροδέματος χωρίς την επιπλέον προσθήκη νερού.