ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Για θερμομόνωση & διαπνοή της τοιχοποιίας με έτοιμο θερμομονωτικό σοβά TEKTOTERM
που έχει ως βάση τα σφαιρίδια διογκωμένης πολυστερίνης


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΙΚΕΛΥΦΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

5 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΗΣ


Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Για θερμομόνωση τοιχοποιίας με προκατασκευασμένες θερμομονωτικές πλάκες
διογκωμένης πολυστερίνης EPS


ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ EPS (ECAP-L)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ EPS ΓΡΑΦΗΤΟΥΧΟ (ECAP-GT)