ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΣΠΩΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Θερμομοϋγρομόνωσης σε Κεκλιμένη Στέγη Σκυροδέματος με Λασπωτά Κεραμίδια
Οι εργασίες Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης περιλαμβάνουν:

Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος που παρασκευάζεται με POLITERM BLU (ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα, με προσθήκη τσιμέντου κατά την παρασκευή του στο εργοτάξιο σε πυκνότητα: 200 ή 250 Kg/m³) ή POLIPLUS BLU (έτοιμοχρηστο ελαφροσκυρόδεμα σε πυκνότητα: 250 Kg/m³)  σε μέσο πάχος από 10 -18 cm, ανάλογα των απαιτήσεων της κλιματικής ζώνης. 
Μετά την σκλήρηνση του POLITERM BLU ή POLIPLUS BLU τοποθετούνται με λάσπη τα κεραμίδια.
Σημείωση: θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην κεκλιμένη επιφάνεια και πριν την εφαρμογή της θερμομόνωσης, στεγανοποίηση με επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα. 
Προτού στεγνώσει το επαλειφόμενο κονίαμα, πραγματοποιείται επίπαση με άμμο χοντρή, που θα βελτιώσει την πρόσφυση (αδρή επιφάνεια) του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος που θα ακολουθήσει. Εάν επιλεγεί στεγανοποίηση με συνθετικά υλικά θα εμποδίσουν την πρόσφυση του POLITERM και θα πρέπει να τοποθετηθεί και οπλισμός, για να ελαχιστοποιηθούν οι ρηγματώσεις που τυχών δημιουργηθούν. Σέ κάθε περίπτωση, η απ' ευθαίας τοποθέτηση τουPOLITERM στο κεκλιμένο σκυρόδεμα έχει καλύτερη πρόσφυση.
   


Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

 

Υπερελαφρότητα Κατασκευής

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής, καθώς εξασφαλίζει Θερμομόνωση & Κλίσεις με ένα μόνο υλικό!

Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα.

Υψηλή Διαπνοή - Παθητικός Αερισμός.

Βέλτιστη εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας δομικού στοιχείου

Εξασφάλιση χαμηλότερου φορτίου έναντι άλλων εφαρμογών, καθόσον εξασφαλίζεται θερμομόνωση και κλίσεις με ένα υλικό.

Ενδείκνυται για βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Άφθαρτο στην υγρασία.