ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΡΦΩΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Θερμομοϋγρομόνωσης σε Κεκλιμένη Στέγη Σκυροδέματος με Καρφωτά Κεραμίδια
Οι εργασίες Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης περιλαμβάνουν:

Αρχικά τοποθετούνται καδρόνια, οριζόντια και κάθετα στην κεκλιμένη επιφάνεια του σκυροδέματος.
Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος που παρασκευάζεται με POLITERM BLU (ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα, με προσθήκη τσιμέντου κατά την παρασκευή του στο εργοτάξιο σε πυκνότητα: 200 ή 250 Kg/m³) ή POLIPLUS BLU (έτοιμοχρηστο ελαφροσκυρόδεμα σε πυκνότητα: 250 Kg/m³)  σε μέσο πάχος από 10 -18 cm, ανάλογα των απαιτήσεων της κλιματικής ζώνης.
Μετά την σκλήρηνση του POLITERM BLU ή POLIPLUS BLU τοποθετείται η διαπνέουσα μεμβράνη κεραμοσκεπώνCASAVENT ή τοποθετείται ασφαλτική μεμβράνη με θερμή επικόλληση ή επαλλειπτικά στεγανωτικά.
Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται ώστε η κατάληξη της μεμβράνης κεραμοσκεπών να είναι στο λούκι αλλουμινίου απορροής ομβρίων υδάτων DALALU όπως φαίνεται στο σκαρήφιμα ή εναλλακτικά, στο εγκιβωτισμένο κανάλι απορροής υδάτων.  
Ακολουθεί η στερέωση των τεγίδων και το δέσιμο των κεραμιδιών.

 

Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

 

Υπερελαφρότητα Κατασκευής

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής, καθώς εξασφαλίζει Θερμομόνωση & Κλίσεις με ένα μόνο υλικό!

Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα.

Υψηλή Διαπνοή - Παθητικός Αερισμός.

Βέλτιστη εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας δομικού στοιχείου

Εξασφάλιση χαμηλότερου φορτίου έναντι άλλων εφαρμογών, καθόσον εξασφαλίζεται θερμομόνωση και κλίσεις με ένα υλικό.

Ενδείκνυται για βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Άφθαρτο στην υγρασία.