ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Θερμομοϋγρομόνωσης σε Κεκλιμένη Στέγη Σκυροδέματος με Ασφαλτικά Κεραμίδια
Οι εργασίες Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης περιλαμβάνουν:

Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος που παρασκευάζεται με POLITERM BLU (ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα, με προσθήκη τσιμέντου κατά την παρασκευή του στο εργοτάξιο σε πυκνότητα: 200 Kg/m3) σε πάχος ανάλογα των απαιτήσεων της κλιματικής ζώνης.
Λείανση της τελικής επιφάνειας μετά την σκλύρηνση του POLITERM BLU με κατάλληλη μηχανή και απομάκρυνση της σκόνης με βιομηχανική σκούπα υψηλής απορρόφησης ή ξύσιμο της επιφάνειας την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα υποστρώματα δαπέδων.
Αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι ελεύθερο διαλυτών, IDROPRIMER.
Θερμή κόλληση λωρίδας ασφαλτικής μεμβράνης χωρίς ψηφίδα, περιμετρικά στα σημεία τοποθέτησης των υδρορροών DALALU.
Τοποθέτηση των υδρορροών DALALU.
Θερμή κόλληση ασφαλτικής μεμβράνης με ψηφίδα σε όλη την επιφάνεια της στέγης. Το τελείωμα της μεμβράνης θα πρέπει να καταλήγει μέσα στην υδρορροή.
Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών (ένας ανά 30 m² περίπου).
Γενικά η εφαρμογή των μεμβρανών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του εργοστασίου παραγωγής τους και με τη χρήση όλου του φάσματος των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων της.

 

Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

 

Υπερελαφρότητα Κατασκευής

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής, καθώς εξασφαλίζει Θερμομόνωση & Κλίσεις με ένα μόνο υλικό!

Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα.

Υψηλή Διαπνοή - Παθητικός Αερισμός.

Βέλτιστη εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας δομικού στοιχείου

Εξασφάλιση χαμηλότερου φορτίου έναντι άλλων εφαρμογών, καθόσον εξασφαλίζεται θερμομόνωση και κλίσεις με ένα υλικό.

Ενδείκνυται για βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Άφθαρτο στην υγρασία.