ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Θερμομοϋγρομόνωσης σε Κεκλιμένη Στέγη Σκυροδέματος με Ασφαλτικά Κεραμίδια
Οι εργασίες Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης περιλαμβάνουν:

Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος που παρασκευάζεται με POLITERM BLU (ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα, με προσθήκη τσιμέντου κατά την παρασκευή του στο εργοτάξιο σε πυκνότητα: 200 ή 250 Kg/m³) ή POLIPLUS BLU (έτοιμοχρηστο ελαφροσκυρόδεμα σε πυκνότητα: 250 Kg/m³)  σε μέσο πάχος από 10 -18 cm, ανάλογα των απαιτήσεων της κλιματικής ζώνης.
Αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι ελεύθερο διαλυτών, IDROPRIMER.
Θερμή κόλληση λωρίδας ασφαλτικής μεμβράνης χωρίς ψηφίδα, περιμετρικά στα σημεία τοποθέτησης των υδρορροών DALALU.
Τοποθέτηση των υδρορροών DALALU.
Τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης κεραμοσκεπών σε όλη την επιφάνεια της στέγης. Το τελείωμα της μεμβράνης θα πρέπει να καταλήγει μέσα στην υδρορροή.
Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών (ένας ανά 30 m² περίπου). 
Τοποθέτηση των ασφαλτικών κεραμιδιών, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του εργοστασίου παραγωγής τους και με τη χρήση όλου του φάσματος των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων της.

 

Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

 

Υπερελαφρότητα Κατασκευής

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής, καθώς εξασφαλίζει Θερμομόνωση & Κλίσεις με ένα μόνο υλικό!

Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα.

Υψηλή Διαπνοή - Παθητικός Αερισμός.

Βέλτιστη εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας δομικού στοιχείου

Εξασφάλιση χαμηλότερου φορτίου έναντι άλλων εφαρμογών, καθόσον εξασφαλίζεται θερμομόνωση και κλίσεις με ένα υλικό.

Ενδείκνυται για βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Άφθαρτο στην υγρασία.