ΗΜΙ-ΒΑΤΟ ΔΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΥΓΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Θερμομοϋγρομόνωσης σε ημι-βατό Δώμα με Φράγμα Υδρατμών
Οι εργασίες Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης περιλαμβάνουν:

Eφαρμογή με θερμή κόλληση ασφαλτικής μεμβράνης φράγματος υδρατμών οπλισμένης με φύλλο αλουμινίουVAPOREX AL (APP) ή Νάιλον
Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.
Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος που παρασκευάζεται με POLITERM BLU (ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα, με προσθήκη τσιμέντου κατά την παρασκευή του στο εργοτάξιο σε πυκνότητα:200 ή 250 Kg/m3) ή POLIPLUS BLU (έτοιμοχρηστο ελαφροσκυρόδεμα σε πυκνότητα: 250 Kg/m3) σε μέσο πάχος από 10 -18 cm, ανάλογα των απαιτήσεων της κλιματικής ζώνης.
Λείανση της τελικής επιφάνειας μετά την σκλήρυνση του POLITERM BLU ή POLIPLUS BLU με κατάλληλη μηχανή και απομάκρυνση της σκόνης με βιομηχανική σκούπα υψηλής απορρόφησης ή ξύσιμο της επιφάνειας την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα υποστρώματα δαπέδων.
Αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι ελεύθερο διαλυτών, IDROPRIMER.
Θερμή κόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης.
Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών (ένας ανά 30 m² περίπου).
Γενικά η εφαρμογή των μεμβρανών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του εργοστασίου παραγωγής τους και με τη χρήση όλου του φάσματος των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων της.


Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

 

Υπερελαφρότητα Κατασκευής

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής, καθώς εξασφαλίζει Θερμομόνωση & Κλίσεις με ένα μόνο υλικό!

Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα.

Βέλτιστη εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας δομικού στοιχείου

Εξασφάλιση χαμηλότερου φορτίου έναντι άλλων εφαρμογών, καθόσον εξασφαλίζεται θερμομόνωση και κλίσεις με ένα υλικό.

Ενδείκνυται για βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Άφθαρτο στην υγρασία.