ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Θερμομόνωσης σε Κεραμοσκεπής
Οι εργασίες Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης περιλαμβάνουν:

Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος που παρασκευάζεται με POLITERM BLU (ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα, με προσθήκη τσιμέντου κατά την παρασκευή του στο εργοτάξιο σε πυκνότητα: 200  - 250 Kg/m3) ή POLIPLUS BLU (έτοιμοχρηστο ελαφροσκυρόδεμα σε πυκνότητα: 250 Kg/m3) σε πάχος ανάλογα των απαιτήσεων της κλιματικής ζώνης.
Σημείωση: το POLITERM BLU ως ενιαία χυτή θερμομονωτική στρώση εξασφαλίζει θερμομόνωση με υψηλή διαπνοή και ταυτόχρονα η επιφάνεια που προκύπτει από την εφαρμογή του στον χώρο κάτω απο την στέγη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος, χωρίς να καταστραφεί επιφανειακά.Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί πλακάκι ή αυτοεπιπεδούμενη κονία ή σπατουλαριστή τσιμεντοκονία 0,5 - 1cm  


Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

Υπερελαφρότητα Κατασκευής

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής, καθώς εξασφαλίζει Θερμομόνωση & Κλίσεις με ένα μόνο υλικό!

Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα.

Υψηλή Διαπνοή - Παθητικός Αερισμός.

Βέλτιστη εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας δομικού στοιχείου

Εξασφάλιση χαμηλότερου φορτίου έναντι άλλων εφαρμογών, καθόσον εξασφαλίζεται θερμομόνωση και κλίσεις με ένα υλικό.

Ενδείκνυται για βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Άφθαρτο στην υγρασία.