ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Θερμομόνωσης σε Εγκιβωτισμένη Κεραμοσκεπή
Οι εργασίες Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης περιλαμβάνουν:

Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος που παρασκευάζεται με POLITERM BLU (ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα, με προσθήκη τσιμέντου κατά την παρασκευή του στο εργοτάξιο σε πυκνότητα: 200 - 250 Kg/m3) ή POLIPLUS BLU (έτοιμοχρηστο ελαφροσκυρόδεμα σε πυκνότητα: 250 Kg/m3) σε πάχος ανάλογα των απαιτήσεων της κλιματικής ζώνης.
Εξωτερικά της καραμοσκεπής θα γίνει στεγανοποίηση:
Αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι ελεύθερο διαλυτών, IDROPRIMER.
Θερμή κόλληση λωρίδας ασφαλτικής μεμβράνης χωρίς ψηφίδα, περιμετρικά στα σημεία τοποθέτησης των υδρορροών DALALU.
Θερμή κόλληση ασφαλτικής μεμβράνης με ψηφίδα σε όλη την επιφάνεια της στέγης. Το τελείωμα της μεμβράνης θα πρέπει να καταλήγει μέσα στην υδρορροή.
Γενικά η εφαρμογή των μεμβρανών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του εργοστασίου παραγωγής τους και με τη χρήση όλου του φάσματος των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων της.
Σημείωση:
1. Στο εσωτερικό στηθαίο της απόληξης της στέγης προτείνεται να χτιστεί διπλό τούβλο, ώστε να εξασφαλιστεί το πάχος των κλίσεων στο κανάλι απορροής που δημιουργείται. 
2. Το POLITERM BLU ως ενιαία χυτή θερμομονωτική στρώση εξασφαλίζει θερμομόνωση με υψηλή διαπνοή και ταυτόχρονα η επιφάνεια που προκύπτει από την εφαρμογή του στον χώρο κάτω απο την στέγη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος, χωρίς να καταστραφεί επιφανειακά.Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί πλακάκι ή αυτοεπιπεδούμενη κονία ή σπατουλαριστή τσιμεντοκονία 0,5 - 1cm


Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

Υπερελαφρότητα Κατασκευής

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής, καθώς εξασφαλίζει Θερμομόνωση & Κλίσεις με ένα μόνο υλικό!

Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα.

Υψηλή Διαπνοή - Παθητικός Αερισμός.

Βέλτιστη εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας δομικού στοιχείου

Εξασφάλιση χαμηλότερου φορτίου έναντι άλλων εφαρμογών, καθόσον εξασφαλίζεται θερμομόνωση και κλίσεις με ένα υλικό.

Ενδείκνυται για βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Άφθαρτο στην υγρασία.