Προϊόντα   > Ενδοχημικής δράσης στεγανωτικά και σκληρυντές σκυροδέματος σε υγρή μορφή
πίσω

Peneseal Pro

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το PENESEAL PROTM (RTU) είναι ένα στεγανοποιητικό υλικό, έτοιμο προς χρήση (RTU: Ready To Use), που εφαρμόζεται με τη βοήθεια σπρέυ και δημιουργεί ένα ενδο-επιφανειακό φράγμα, το οποίο προστατεύει το σκυρόδεμα από την διείσδυση νερού, ενώ σφραγίζει όλες τις ρωγματώσεις πλάτους έως και 2 mm. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες εκτεθειμένες σε θερμική καταπόνηση. Όταν ψεκάζεται σε ήδη καθαρισμένη επιφάνεια σκυροδέματος, αντιδρά με το υδροξείδιο του ασβεστίου του σκυροδέματος και το νερό δημιουργώντας μία ενδο-επιφανειακή γέλη (gel), που λειτουργεί σαν μόνιμο φράγμα. Η γέλη αυτή σφραγίζει τους πόρους, τους τριχοειδείς διαδρόμους και τις ρωγμές μέχρι 2 mm. Για όσο υπάρχει η παρουσία νερού, το PENESEAL PROTM παραμένει ενεργό και έχει την δυνατότητα να σφραγίζει και νέες τριχοειδείς ρηγματώσεις, ενώ εμποδίζει την διείσδυση νερού, ρύπων και χλωριόντων. Για επιφάνειες που δεν είναι εκτεθειμένες σε θερμική καταπόνηση, ενδείκνυται η χρήση του συστήματος στεγανοποίησης με ανάπτυξη κρυστάλλων Penetron.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Στέγες από σκυρόδεμα
Εξέδρες γεφύρων?
Ταράτσες
Υψηλής κυκλοφορίας διαδρόμους, αεροδιάδρομους
Οπουδήποτε υπάρχει σκυρόδεμα εκτεθειμένο
σε θερμική καταπόνηση


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Σφραγίζει υπάρχουσες ρωγμές (πλάτους έως 2 mm). Νέες τριχοειδείς ρωγματώσεις θα σφραγιστούν κατά την
επαφή τους με νερό
Προστατεύει ενάντια στην προσβολή νερού, χλωριούχων και θειικών ενώσεων. Ενισχύει την αντίσταση σε χημική
προσβολή και σε ενανθράκωση. Το PENESEAL PROTM δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με ισχυρά οξέα ή αλκάλια
Η ενδο-επιφανειακή του φύση δεν επηρεάζει την πρόσφυση άλλων υλικών που πρόκειται να εφαρμοστούν στην
ίδια επιφάνεια
Αυξάνει την σκληρότητα της επιφάνειας έως 8 της κλίμακας Mohs, σε βάθος περίπου 20,6 mm
Απλή, γρήγορη και οικονομική εφαρμογή σε σύγκριση με άλλες μεθόδους στεγανοποίησης με μεμβράνες
Είναι έτοιμο για κυκλοφορία εντός 6 ωρών μετά την πρώτη ωρίμανση με νερό χωρίς να επηρεάζεται η προστασία.
Δεν ξεφλουδίζει, ούτε σχίζεται ενώ η επιφάνεια μπορεί να γυαλιστεί. Δεν απαιτείται επιπλέον κονίαμα
Μη τοξικό ? μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές σκυροδέματος που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό
Εύκολο στη χρήση ? εναπομείνασες κατασκευαστικές ατέλειες και ρωγμές εντοπίζονται και διορθώνονται εύκολα.
Δεν απαιτείται προσεκτική αποκόλληση μεμβράνης για εντοπισμό και επιδιόρθωση των ρωγμών


TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρώμα
Διαφανές
Ειδικό βάρος
1,12 kg/Lt
Τοξικότητα
Μη τοξικό και βιοδιασπώμενο
Ευφλεκτότητα
Μη εκρηκτικό, μη εύφλεκτο
Δυσμενείς επιδράσης
Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες
δυσμενείς επιδράσεις σε περίπτωση
κατάποσης

ΤΙΜΗ: € 0

Prospectus Προϊοντος

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλώ καλέστε στο 26820 26122 ή στείλτε email στο info@zapounidis.gr